KAM ÇALIşTAY HAKKINDA

"DÖNÜŞÜM"

Üretimin, pazarlamanın, geliştirmenin, eğitimin ve aslında tüm hayatın temelinde bilginin varlığı inkar edilemez bir gerçektir. Geçmişini bilen, günümüzün analizini doğru yapabilen bir toplum geleceğe şekil verebilecektir.

Geçmişimize ve günümüze ev sahipliği yapan kütüphaneler, arşivler ve müzeler geleceğe şekil verecek ve yönetecek toplumun başlangıç noktasıdır. Başlangıç noktasında en doğru yöntem ve methodlarla bilgilenen bir toplumun geleceğe yürüyüşü daha sağlam ve kararlı olacaktır. Geleceğe şekil vermenin diğer önemli bir gereksinimi ise kültürümüze ait bilgilerimizin evrenselleştirilmesinin sağlanmasıdır.

Kültürel mirasımızın korunması, erişilebilir olması, araştırmacılarımızın daha etkin ve hızlı sonuç almalarını sağlamamız, yeni nesillerin geçmişlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamamız, çalışma ortamlarımızın daha etkin ve kullanıcı odaklı kullanılmasını sağlamamız, elimizdekileri daha geniş kitleler ile paylaşmamız geleceğe yürüyüşümüzü daha kararlı ve hedefe odaklı yapmamızı sağlayacaktır.

Kütüphaneler, müzeler ve arşivlerde bilişim ve teknolojinin etkin kullanımı söz konusu süreçlerin daha doğru yönetilmesini sağlayacaktır. Kaynaklarımızın daha etkin kullanılmasını sağlayarak hedefimiize daha hızlı ulaşmamıza katkıda bulunacaktır.

Yaratıcı endüstriler, üretim ve pazarlama arasında köprüdür. Sektöre süreklilik ve inovasyon katar. Teknolojilerin kullanılış metotları ve yorumlanışları geliştikçe yeni ihtiyaçlar, ihtiyaçlara bağlı ar-ge çalışmaları ve sonucunda yeni ürün ve tasarımlar ortaya çıkar. Bu sayede uluslararası pazarda yeni çözüm ve ürünler ile yer sahibi olunabilecek ve ihracat gelirleri arttırılabilecektir. Unutulmamalıdır ki daha üretilmemiş birçok ürün ve yapılmamış birçok tasarım bulunmaktadır. Bu yüzyılda önemli olan, kendi bakış açımızı ,elimizde olanları hayal gücümüzle birleştirip geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaratmaktır.

Kütüphane, Arşiv ve Müze Çalıştayı, ülkemizde bu sektörlerin gelişimine katkı sağlamak amacı ile düzenlenmektedir. Geleceği yönetmek adına yapmamız gerekenlerin tartışılacağı, yeni teknolojilerin değerlendirileceği ve sonucunda tüm katılımcıların katkısı ile kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerin belirleneceği bir çalıştay olması hedeflenmektedir. Kültürel mirasımızın korunması, dijitalleştirme, niteleme, üst veri, standartlar, iletişim teknolojileri, restorasyon, konservasyon, içerik sunum ve paylaşımı gibi sektörü ilgilendiren konu başlıkları düzenlenecek oturumlarda tartışılacaktır.

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticilerimizin çalıştaya katılımı ve sağlayacakları katkı ile sektörel gelişimin hızlanması için yapılması gerekenler belirlenecek, yeni fikirler ile inovasyon ve ar ge çalışmalarına ışık tutulabilecek ve en önemlisi geleceği yönetmek idealine olan inancımız daha da güçlenecektir.


 

Çalıştay Konuları

EŞİTLİKÇİ ERİŞİM İÇİN DİJİTAL DÜNYA

• Dijitalleştirmenin Ve Dijital Kaynak Paylaşımının Hukuki Çerçevesi Ve Standartları
• 3D Objelerin Dijitalleştirilmesi Ve Sunumu
• Uygun Tarayıcı Ve BT (IT) Altyapı Seçimi
• Yıpranmış Koleksiyonların Dijitalleştirilmesi, Konservasyon Ve Restorasyonu
• Dijital Ortamda Oluşturulmuş Koleksiyonların Yaşam Döngü Yönetimi
• Dijital İçeriğin Sunulmasında Ulusal Ve Evrensel İşbirlikleri

 

DİJİTAL ÇAĞDA KÜLTÜR VARLIKLARININ TANIMLANMASI

• 3 Boyutlu Müze Eserlerini Tanımlama Standartları
• Neden RDA: Arka Planı Ve Kullanımı
• Dijital Nesnelerin Ve Dijitalleştirilmiş Eserlerin Tanımlama Standartları
• Çevrimiçi (Online) Katalogların Ulusal Ve Uluslararası Görünürlüğü

 
 
 
 

VİZYONER BİNALAR VE EKİPMANLAR

• Kütüphane, Arşiv Ve Müzelerde Etkin Lokasyon Yönetimi (Depolama, İklimlendirme, Yangın Önleme)
• Müzelerde Akıllı Güvenlik Sistemleri
• Değişen İhtiyaçlar Işığında Mekanların Yeniden Dizaynı
• Akıllı Envanter Yönetimi

 
 
 

YENİ NESİL KULLANICI HİZMETLERİ

• Dezavantajlı (Engelli, Yoksul, Yaşlı Vb.) Kullanıcılar İçin Kullanıcı Hizmetleri
• Bulut Bilişimin Kullanıcı Hizmetlerine Etkisi
• Veri Paylaşımı ve Birlikte Çalışabilirlik
• Bilgi Kaynaklarının Çeşitliliği Ve Bilgi Arama Davranışlarının Değişimi
• Yaratıcı Ve Yenilikçi Hizmetler

 
 


 
14.00
Otele Giriş ve Kayıt
09:30- 10:15
Açılış Konuşmaları

• Erhan Binici – Ankaref, CEO
• Prof.Dr. Refik Turan- Türk Tarih Kurumu Başkanı
10.15-10.30
Ara
10.30-12.00
Kütüphane, Arşiv ve Müze Sivil Toplum Kuruluşları Buluşma Paneli

Moderatör: Selim Burat – Dell EMC
• Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) - İsmail Çetinkaya
• Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Birliği - Recep Zogo
• Okul Kütüphanecileri Derneği – Aydın İleri
• Türk Arşivciler Derneği (ARŞİVDER) – Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fahri Fuat
• Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) - Ali Fuat Kartal
• Türkiye Bilişim Derneği (TBD)- Ertan Barut
• Üniversite Müzeler Birliği Platformu – Prof. Dr. Fethiye Erbay
*Sivil Toplum Kuruluşları alfabetik olarak sıralanmıştır
12.00-12.30
Dönüşüme Global Bakış, Dell EMC - Hakan Olgunsoy, Güray Alaaddinoğlu
12.30-14.00
Öğle Yemeği
14.00-15.15
Dijital Kültürel Dünya (1/2)

Moderatör: Kıvanç Çınar - Informascope
• Av. Boğaç Çekinmez - Çekinmez Hukuk Bürosu
• Yasin Gülbay – T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
• Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fahri Fuat – İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
• Emine H. Gür - Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
15.15-15.45
Ara
15.45-17.00
Dijital Kültürel Dünya (2/2)

Moderatör: Başar KÜÇÜK - ORACLE
• Dr. Pervin Bezirci - İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
• Selçuk Aydın - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü
• Erdal Naneci – Türkiye Bilişim Derneği
• Dr. Önder Bayır, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
09.30-10.00
Genelkurmay Askeri Tarih ve Staretijik Etüt Başkanlığı (ATASE) Sunumu, Alb. Bülent Durgun
10.00-10.15
Ara
10.15-12.15
Geleceğin Kütüphane, Arşiv ve Müze Binaları (1/2)

Moderatör: Hakan Çıngı – Oda Tasarım
• İsmail Çetinkaya – Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
• Zeynel Abidin Türkoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı
• Prof. Dr. Hamza KANDUR – Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
• Ufuk MAHMUTYAZICIOĞLU - Makro Spazio
• Fevziye Deniz ATASAGUN – İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
12.15-14.15
Öğle Yemeği
14.15-16.15
Kullanıcı Hizmetlerini Çizginin Ötesine Taşımak – Moderatör: İntron – Engin ÖNAY

• Mehmet Üneş – Kastamonu Üniversitesi
• Ercan Şen – MEB Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı
• Ebru Kaya – İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü
• Prof. Dr. Mutlu Erbay Boğaziçi - Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
• Özgür Külcü – Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
16.15-16.30
Ara
16.30-17.30
Kapanış Oturumu

Moderatör: ANKAREF - Gökhan Fidan
Tüm katılımcıların çalıştay konuları ile ilgili görüşlerini bildireceği ve sonuç bildirgesinin öne çıkması gereken maddelerini belirleneceği bu kapanış oturumuna katılımınızı önemle rica ederiz.
21.30
Nalan Altınörs Konseri
12.00
Otelden Ayrılış

 

Otel Hakkında

LİMAK LİMRA HOTEL & RESORT www.limakhotels.comHarita

Antalya’nın gözde turizm merkezi Kemer / Kiriş mevkiinde, tarihi Olympos Dağlarının eteğinde, denize sıfır bir şekilde konumlanmış olan Limra Hotel & Resort, ödüllü mimarisi ile Ağustos 1998 yılında, 140.000 metrekarelik arazi üzerinde hizmete girmiştir

Havalimanına 70 km, Antalya’ ya 60 km uzalıkta bulunan Limra Hotel & Resort’a ulaşım; şehir merkezi, otogar ve havalimanından, özel araçlar ile olabileceği gibi toplu taşım araçları ile de mümkün olabilmektedir.

Toplamda 4500 metrekarelik havuz alanı, portakal ağaçları ile donatılmış yeşil alanlar, çocuklu ailelere sunduğu oyun alanları ve bünyesindeki 7 adet farklı mutfaklara hitap eden a’la carte restaurantları ile, tüm misafirlerine essiz bir tatil imkanı sunabilmektedir.